Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.11.2019 - kl.11.00

Til:24.11.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste s. i k.året
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Joh 9,39-41
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Kirkekaffe. Kirkebussen kjører vanlig rute. Ring evt. 97177056.
Nattverd
Dåp