Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.1.2020 - kl.11.00

Til:1.1.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Nyttårsdag
Liturg: Anne Beate Tjentland
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Luk 2,21
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd