Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2019 - kl.11.00

Til:25.12.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Juledag
Liturg: Gunstein Vetrhus, Ida Buen Hanevold
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Joh 1,1-14
Offerformål: Diakonatet Holmen menighet
Merknader: HMV-koret synger. Trompet. Innsettelse av diakon Thomas Hauge. Velkommen til kirkekaffe!
Nattverd
Dåp