Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.11.00

Til:17.11.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23.s.i tr.tiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Matt 24,35-44
Offerformål: Himalpartner
Merknader: Utdeling av 4- og 6- års-bok. Førjulsmesse. Kirkekaffe. Kirkebussen kjører vanlig rute. Ring evt. 97177056.
Dåp