Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.1.2021 - kl.11.00

Til:31.1.2021 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Stein Erik Horjen
Prekentekst: Mark 4,26-34
Merknader: Søndagsskole. Kirkekaffe.
Nattverd
Dåp