Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.7.2020 - kl.11.00

Til:5.7.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i treenighetstiden
Liturg: Trond Arne Hauge
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Matt 7,15-20
Offerformål: Det Teologiske Menighetsfakultet
Nattverd
Dåp