Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.7.2021 - kl.11.00

Til:4.7.2021 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i treenighetstiden
Liturg: Ida Buen Hanevold
Organist: Inger Vik Drivenes
Prekentekst: Matt 16,13-20
Offerformål: VID - vitenskapelig høyskole
Nattverd
Dåp