Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.6.2021 - kl.11.00

Til:13.6.2021 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i treenighetstiden
Liturg: Stein Erik Horjen
Prekentekst: Joh 1,35-51
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Skaperverkets dag. Gudstjeneste ute på kirkebakken. HMV-koret deltar. Kirkekaffe.
Nattverd