INGEN Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.3.2020 - kl.11.00

Til:29.3.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i fastetiden
Liturg: Gunstein Vetrhus, Kristina Nomme
Organist: Kåre Birkeland
Prekentekst: Joh 11,45-53
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Merknader: Ingen gudstjeneste.
Nattverd
Dåp