Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.7.2020 - kl.11.00

Til:26.7.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8. søndag i treenighetstiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Matt 6,19-24
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Kirkekaffe.
Nattverd
Dåp