Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.2.2020 - kl.11.00

Til:23.2.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Fastelavnssøndag
Liturg: Gro Haaversen Barth
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Joh 17,20-26
Offerformål: Norges Søndagsskoleforbund
Merknader: Fastelavnssøndag. Søndagsskole. Kirkekaffe. Kirkeskyss, ring tlf. nr. 97177056.
Nattverd
Dåp