Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.1.2020 - kl.19.00

Til:26.1.2020 - kl.20.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Luk 18,35-43
Offerformål: Kristen Idrettskontakt-KRIK
Merknader: Kveldsmesse. Tema: Veien.
Nattverd