Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.1.2021 - kl.11.00

Til:1.1.2021 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Nyttårsdag
Liturg: Gunstein Vetrhus
Prekentekst: Matt 1,20b-21
Nattverd
Dåp