Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.12.2020 - kl.11.00

Til:20.12.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i adventstiden
Liturg: Gunstein Vetrhus, Maren Sundvall Platou
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Luk 1,46-55
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: NRK-overført gudstjeneste. Dameensemblet deltar.KIrkekaffe
Dåp