Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.11.2020 - kl.11.00

Til:29.11.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. søndag i adventstiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Matt 21,1-11
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Holmen kirke 55 år! Koret Serafene deltar. Søndagsskole. Menighetsrådets bord. Kirkekaffe.
Nattverd
Dåp