Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Stein Erik Horjen
Organist: Inger Vik Drivenes
Prekentekst: Matt 25,31-46
Merknader: Forbønnsgudstjeneste i samarbeid med diakoniutvalget.
Nattverd
Dåp