Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.11.2021 - kl.11.00

Til:28.11.2021 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. søndag i adventstiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Prekentekst: Matt 21,10-17
Merknader: Søndagsskole. Menighetesrådets bord. Kirkekaffe.
Nattverd
Dåp