Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.8.2021 - kl.11.00

Til:8.8.2021 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 11. søndag i treenighetstiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Gry Giverholt Bagstevold
Prekentekst: 2 Mos 20,1-17
Offerformål: Kirkens bymisjon
Nattverd
Dåp