Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.5.2020 - kl.11.00

Til:24.5.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Søndag før pinse
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Joh 15,26-27
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: His Angels synger.
Nattverd