Høymesse Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.6.2021 - kl.11.00

Til:27.6.2021 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i treenighetstiden
Liturg: Stein Erik Horjen
Organist: Kåre Birkeland
Prekentekst: Matt 7,21-29
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Kirkekaffe.
Nattverd
Dåp