Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.8.2018 - kl.11.00

Til:26.8.2018 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Vingårdssøndagen
Liturg: Anne Beate Tjentland, Berit Øksnes, Trond Arne Hauge, Ida Buen Hanevold
Organist: Marilyn Brattskar
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Innsettelse av kapellan Ida Buen Hanevold. Velkommen til kirkekaffe! Kirkeskyss, ring 97177056
Nattverd
Dåp