Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.8.2018 - kl.11.00

Til:5.8.2018 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 11.s.i tr.tiden
Liturg: Trond Arne Hauge
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Mark 2,23-28
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Velkommen til kirkekaffe hvor vi takker kirketjener Per Muren for lang tjeneste! Kirkeskyss, ring 97177056
Nattverd