Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.7.2018 - kl.11.00

Til:15.7.2018 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8.s.i tr.tiden
Liturg: Trond Arne Hauge
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Mark 12,37b-44
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Tema er «Når er nok – nok?» Den fattige enkens gave. Velkommen til kirkekaffe!
Nattverd
Dåp