Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.6.2019 - kl.11.00

Til:16.6.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Treenighetssøndag
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Apg 17,22-34
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Søndagsskole. Kirkekaffe. Kirkeskyss tlf. 98816948
Nattverd
Dåp