Lysmesse Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.12.2018 - kl.17.00

Til:9.12.2018 - kl.18.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Joh 16,21-24
Offerformål: Norges KFUK-KFUM
Merknader: Lysmesse. Speiderne deltar. Velkommen til gløgg og pepperkake-kirkekaffe! Kirkeskyss, ring 97177056