Familiegudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.3.2019 - kl.11.00

Til:24.3.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budsk.dag
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Luk 1,39-45
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Musikal om Maria budskapsdag fremføres av Serafene, His Angels og Aspirantene. Bassklarinett Siri Bergsmark. Kirkekaffe. Kirkeskyss, tlf. 97177056. Menighetens årsmøte etter kirkekaffen.
Dåp