Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.8.2019 - kl.11.00

Til:4.8.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8.s.i tr.tiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Mark 12,28-34
Offerformål: Kirkens bymisjon
Merknader: Kirkekaffe.
Nattverd
Dåp