Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.7.2019 - kl.11.00

Til:7.7.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i tr.tiden
Liturg: Trond Arne Hauge
Organist: Kari Bergaplass
Prekentekst: Matt 9,35-38
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp