Supermandag

Praktisk informasjon

Fra:30.11.2020 - kl.12.00

Til:30.11.2020 - kl.21.00

Sted:Vi bruker hele kirken

Arrangør:

Supermandag-programmet ser slik ut: Babysang: 12.00 – 14.00 Leksehjelp: 14.30-15.30 Kafe i kroa: 16.00-18-00 Kor for barn fra 8 -13 år: 16.00 – 17.15 Fortellerstund for barn 5 -8 år: 17.00 -17.15 Kor for barn fra 5 -8 år: 17.15 – 18.00 Småtroll sang for barn fra 2-5 år: 17.15 – 17.45 Legoklubb: 17.30 – 18.30 Øvelse for ungdomskoret Serafene: 18.00-19.00