Synge jula inn Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.12.2020 - kl.19.00

Til:20.12.2020 - kl.20.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i adventstiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Luk 1,46-55
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Holmen kirke synger jula inn. Kor og musikere deltar.