Forenklet gudstjeneste uten nattverd Klokkarstua helsetun

Praktisk informasjon

Fra:24.12.2020 - kl.11.30

Til:24.12.2020 - kl.12.03

Sted:Klokkarstua helsetun

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Julaften
Liturg: Ragnar Elverhøi
Organist: Unni Sofie Fadum
Prekentekst: Luk 2,1-20