Forenklet høymesse Hurum kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.2.2021 - kl.19.00

Til:17.2.2021 - kl.20.00

Sted:Hurum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Askeonsdag
Liturg: Ragnar Elverhøi
Organist: Unni Sofie Fadum
Prekentekst: Matt 12,38-42
Nattverd