Gudstjeneste med nattverd Hurum kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.5.2020 - kl.11.00

Til:31.5.2020 - kl.12.30

Sted:Hurum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Ragnar Elverhøi
Organist: Tatiana Kapustina
Prekentekst: Joh 20,19-23
Nattverd