Gudstjeneste med nattverd Hurum kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.3.2021 - kl.11.00

Til:7.3.2021 - kl.12.00

Sted:Hurum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i fastetiden
Liturg: Ragnar Elverhøi
Organist: Unni Sofie Fadum
Prekentekst: Mark 9,17-29
Nattverd
Dåp