Åpen kirke Kongsdelene kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.1.2021 - kl.11.00

Til:17.1.2021 - kl.12.00

Sted:Kongsdelene kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Ragnar Elverhøi
Organist: Tatiana Kapustina
Prekentekst: Joh 4,4-26