Gudstjeneste med nattverd Kongsdelene kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.12.00

Sted:Kongsdelene kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Ragnar Elverhøi
Prekentekst: Matt 7,7-12
Nattverd
Dåp