Gudstjeneste på langfredag Hurum kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.4.2021 - kl.11.00

Til:2.4.2021 - kl.12.00

Sted:Hurum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Langfredag
Liturg: Ragnar Elverhøi
Organist: Unni Sofie Fadum
Prekentekst: Luk 22,39-23,46