Høymesse Hurum kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.8.2021 - kl.11.00

Til:1.8.2021 - kl.12.00

Sted:Hurum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10. søndag i treenighetstiden
Liturg: Ragnar Elverhøi
Prekentekst: Matt 18,21-35
Nattverd
Dåp