Høytidsgudstjeneste Kongsdelene kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.5.2021 - kl.11.00

Til:23.5.2021 - kl.12.00

Sted:Kongsdelene kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Janneke Riskild
Prekentekst: Joh 14,15-21
Nattverd
Dåp