Lysmesse Hurum kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.11.2020 - kl.18.00

Til:29.11.2020 - kl.19.00

Sted:Hurum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. søndag i adventstiden
Liturg: Ragnar Elverhøi
Organist: Tatiana Kapustina
Prekentekst: Matt 21,1-11