Dåp Østenstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Østenstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Audun Vad Petersson
Organist: Kristin Hesselberg Meland
Prekentekst: Matt 25,31-46
Offerformål: Østenstad menigets arbeid
Merknader: Lys våken-gudstjeneste
Dåp