Allehelgensgudstjeneste Østenstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.11.2021 - kl.11.00

Til:7.11.2021 - kl.12.00

Sted:Østenstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Magnus Pettersen Kjellin
Organist: Kristin Hesselberg Meland
Prekentekst: Matt 5,13-16
Offerformål: Østenstad kirkes musikalske arbeid
Nattverd