Gudstjeneste med nattverd Østenstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.6.2020 - kl.11.00

Til:7.6.2020 - kl.12.00

Sted:Østenstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Treenighetssøndag
Liturg: Audun Vad Petersson
Organist: Anne Kristine Merkesvik
Prekentekst: Matt 28,16-20
Offerformål: Sykehuset i Okhaldhunga
Merknader: Gudstjenesten sendes direkte på Østenstad kirkes Facebookside og hjemmeside: kirken.no/ostenstad. Den er også åpen for inntil 50 personer.
Nattverd