Gudstjeneste med nattverd Østenstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.1.2020 - kl.11.00

Til:19.1.2020 - kl.12.00

Sted:Østenstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Audun Vad Petersson
Organist: Kristin Hesselberg Meland
Prekentekst: Joh 2,1-11
Offerformål: Time of Fast
Nattverd
Dåp