JULEMARKED

Praktisk informasjon

Fra:9.11.2019 - kl.11.00

Til:9.11.2019 - kl.15.00

Sted:Østenstad kirke, Gudolf Blakstads vei 40

Arrangør:Østenstad menighet

Salg av fine håndarbeider, hjemmelaget bakst, saft
og syltetøy • Kakelotteri, hovedlotteri, åresalg og
auksjon • Finere lopper, brukte bøker • Aktiviteter for
barna • Speiderne deltar • Prepping av ski, salg av fin
bjørkeved • Salg av suppe, pølser, sveler og kaker
• Andakt, korsang og andre musikkinnslag
For mer informasjon se vår Facebookside
«Julemarked i Østenstad 2019»
Velkommen!