Ung messe. Konfirmantpresentasjon Østenstad kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.3.2019 - kl.11.00

Til:10.3.2019 - kl.12.00

Sted:Østenstad kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. søndag i fastetiden
Liturg: Audun Vad Petersson
Organist: Kristin Hesselberg Meland
Prekentekst: Matt 26,36-45
Offerformål: Menighetens ungdomsarbeid