Åpen kirke Røyken kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.2.2021 - kl.11.00

Til:14.2.2021 - kl.12.00

Sted:Røyken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Fastelavnssøndag
Liturg: Ellen Martha Blaasvær
Organist: Johan Wallace
Prekentekst: Joh 12,20-33
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap,misjonsprosjekt