Røyken kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.4.2021 - kl.23.00

Til:3.4.2021 - kl.23.59

Sted:Røyken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskeaften
Liturg: Ellen Martha Blaasvær
Prekentekst: Mark 16,1-8
Nattverd