Røyken kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.4.2021 - kl.11.00

Til:2.4.2021 - kl.12.00

Sted:Røyken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Langfredag
Liturg: Ellen Martha Blaasvær
Prekentekst: Luk 22,39-23,46