Røyken kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.3.2021 - kl.11.00

Til:21.3.2021 - kl.12.00

Sted:Røyken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budskapsdag
Prekentekst: Luk 1,46-55
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Nattverd