Åpen kirke Teglen

Praktisk informasjon

Fra:7.2.2021 - kl.17.00

Til:7.2.2021 - kl.18.00

Sted:Teglen

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Liturg: Gro Haaversen Barth
Organist: Johan Wallace
Prekentekst: Mark 9,2-13
Offerformål: Røyken menighets eget arbeid