Teglen

Praktisk informasjon

Fra:10.1.2021 - kl.17.00

Til:10.1.2021 - kl.18.00

Sted:Teglen

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Ellen Martha Blaasvær
Prekentekst: Mark 1,3-11
Nattverd