Teglen

Praktisk informasjon

Fra:11.4.2021 - kl.17.00

Til:11.4.2021 - kl.18.00

Sted:Teglen

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i påsketiden
Liturg: Ellen Martha Blaasvær
Prekentekst: Joh 21,15-19
Offerformål: Kirkens Bymisjon
Nattverd