Gudstjenesten er innstilt Teglen

Praktisk informasjon

Fra:4.4.2021 - kl.11.00

Til:4.4.2021 - kl.12.00

Sted:Teglen

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskedag
Liturg: Ellen Martha Blaasvær
Organist: Johan Wallace
Prekentekst: Matt 28,1-10
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap,misjonsprosjekt
Nattverd