4 års-bok Teglen

Praktisk informasjon

Fra:18.10.2020 - kl.17.00

Til:18.10.2020 - kl.18.00

Sted:Teglen

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 20. søndag i treenighetstiden
Liturg: Ellen Martha Blaasvær
Organist: Band Teglen
Prekentekst: Joh 11,1-5
Merknader: Ten Sing deltar
Nattverd